Chính sách đổi trả hàng

Sau khi mua hàng rất nhiều khách hàng thắc mắc khi nhận sản phẩm mà có lỗi thì phải làm sao? Dưới đây là chính sách đổi trả hàng của AZK

Điều kiện có thể đổi trả hàng

Đối với ống dẫn và phụ kiện

Sản phẩm còn nguyên vẹn chưa bị cắt dời hay lắp đặt

Đối với quạt công nghiệp

Sản phẩm còn nguyên vẹn, đầy đủ tem mác của nhà sản xuất

Chính sách đổi trả

Lỗi phát sinh là điều không ai mong muốn và nếu xảy ra trường hợp phát sinh lỗi do nhà xản xuất, công ty sẽ nhận thu hồi và đổi sản phẩm mới tương đương.

Thời gian nhận đổi trả là trong vòng 7 ngày kể từ khi mua hàng, AZK sẽ tiến hành xác minh điều kiện và nhanh chóng giải quyết để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.